Lejer kan holde husdyr under følgende betingelser

  • Der må højst holdes to mindre husdyr i lejemålet. Der må ikke opdrættes dyr i lejemålet.
  • Hvis der skal holdes hund i lejemålet, skal der indbetales 1 måneds forudbetalt leje ekstra.
  • Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr, eller dyr der af andre lejere kan opfattes som farlige, skadelige eller giftige. Dette gælder f.eks. slanger, skorpioner, rotter og krybdyr. Der må ikke holdes større hunde eller hunde der kategoriseres som kamp- muskel- eller brugshunde m.v. Udlejer alene definerer, hvad der hører under disse kategorier.

Husdyr

Dyrene må ikke være generende for omgivelserne ved f.eks. deres opførsel, lugt eller støj, herunder gøende hunde.
Udlejer fortager alene denne vurdering.

Hunde må ikke løbe frit og deres efterladenskaber skal samles op, elleres kan dyretilladelsen inddrages.

Udlejer kan give dispensation til at holde et husdyr som ikke opfylder ovennævnte punkter. Dispensationen skal gives skriftligt og gives under forudsætning af, at husdyret ikke er til gene for omgivelserne ved f.eks. trudende opførsel, lugt eller støj. Udlejer alene vurderer, hvorvidt dyret er til gene, og udlejer kan i så fald tilbagekalde dispensationen og kræve dyret bortskaffet.

Udlejer kan ophæve og/eller opsige lejemålet i tilfælde af, at lejeren trods påmindelse holder husdyr i strid med ovennævnte.

Ovennævnte regler gælder også for besøgende husdyr.

Lejer kan holde husdyr under følgende betingelser